Quantum Touch ®

Quantum Touch is een krachtige healing methode die gebruik maakt van je eigen levenskracht.

Alles en iedereen bestaat uit trillingen. Wanneer iemand pijn heeft is er sprake van een lage trilling van energie. Door middel van ademhalingstechnieken en visualisatie wordt de energiefrequentie tussen de handen van de therapeut op een hoger niveau gebracht. Wanneer dan de handen bij de pijnlijke plek gehouden worden zal daar de energie verhoogd worden en gaat deze weer beter stromen. Het zelfherstellend vermogen van je lichaam krijgt op deze manier een zetje. Pijn en ontstekingen zullen verminderen en genezingsprocessen zullen sneller verlopen.

We beginnen de behandeling met correctie van de heupen en de schedelrand. Bij veel mensen is er namelijk een lichte scheefstand waar te nemen zodat de energie niet optimaal kan stromen. Verder bepaal je zelf waar er energie nodig is. Je kunt immers zelf het beste aangeven waar de pijn zit. Het is een voortdurende wisselwerking tussen cliënt en therapeut.

De cliënt kan de kleding gewoon aanhouden. 
Door zachte aanrakingen op rug, heupen, schouders, enz. wordt jouw eigen lichaamsenergie als het ware aangezwengeld om beter te gaan werken.

Het is echt verbazingwekkend wat voor mooie en ook blijvende resultaten er bereikt kunnen worden met Quantum Touch.

Enkele principes van Quantum Touch: 

  • liefde is een universele vibratie
  • energie volgt gedachten
  • resonantie (is de kracht die ervoor zorgt dat energie van het ene systeem naar het andere overgedragen wordt)
  • entrainment (is het aspect van deze energieoverdracht dat ervoor zorgt dat systemen zich aan elkaar aanpassen en met dezelfde frequentie gaan trillen)

 Uitgebreidere informatie is te vinden op www.qtouch.nl

 


 

 

Contactgegevens:

Yolande Aelbrechts
Pioenroosstraat 3
5402 GC Uden